Prowadzenie własnej diety, a asertywność.

Prowadzenie własnej diety, a asertywność.

Asertywność może pomóc ci kontrolować stres i gniew oraz poprawić umiejętności radzenia sobie. Rozpoznawaj i ucz się asertywnych zachowań i komunikacji. Bycie asertywnym to podstawowa umiejętność komunikacji. Asertywność może pomóc Ci w skutecznym wyrażaniu siebie i bronieniu swojego punktu widzenia, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i przekonań innych. Bycie asertywnym może również pomóc zwiększyć poczucie własnej wartości i zdobyć szacunek innych. Może to pomóc w radzeniu sobie ze stresem, zwłaszcza jeśli masz tendencję do podejmowania zbyt…

Read More